web counter

衞生署控煙酒辦執法 檢獲加熱煙機及6千支疑另類吸煙產品 – RTHK

衞生署控煙酒辦執法 檢獲加熱煙機及6千支疑另類吸煙產品 – RTHK
0

2024-06-21 HKT 21:41

分享工具 facebook

衞生署控煙酒辦採取執法行動,打擊非法售賣另類吸煙產品,檢獲一部加熱煙機及6000支懷疑另類吸煙產品。

控煙酒辦人員「放蛇」喬裝成顧客,與涉嫌非法售賣另類吸煙產品的人接洽。一名41歲男子涉嫌非法售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品,如有充分證據,衞生署會向違例人士提出檢控。

衞生署控煙酒辦執法 檢獲加熱煙機及6千支疑另類吸煙產品

Leave A Reply

Your email address will not be published.